Kunsthistoriens mestre – Hieronimus Bosch og Pieter Bruegel den ældre

30. 0ktober 2019. I tiden mellem middelalderen og den flamske renæssance er Hieronimus Bosch (1450 – 1615) og Pieter Bruegel den ældre (1525 – 1569) de store mestre i Nederlandene.

Hieronimus Bosch er en mester i surrealistiske helvedessyner, der skal skræmme de syndige fra vid og sans. Mens Pieter Bruegels landskaber og folkelivsbilleder er vidunderligt fortællende og banebrydende i deres indgående og ofte fornøjelige og detaljerede skildringer af naturen og menneskers adfærd. Vi ser både på Boschs og Bruegels kunst, der på mange måder er beslægtede, og på den tid de levede i.

Comments are closed