Kinas århundrede: Vil Kina give Iran en livline? Kina, Mellemøsten og USA

”I 2018 trak Donald Trump USA ud af atomaftalen med Iran og underlagde Den Islamiske Republik omfattende sanktioner. USA’s såkaldte ”maksimale pres” har haft alvorlige konsekven-ser for den iranske økonomi, der kom yderligere under pres som følge af covid-19 pandemien. I sommeren 2020 kom det frem, at Iran og Kina havde forhandlet sig frem til en omfatten-de aftale om kinesiske investeringer og samarbejde inden for alle områder, herunder militært og sikkerhedspolitisk. Aftalens konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men hvad vil et tæt økonomisk og politisk samarbejde mellem Kina og Iran be-tyde for Kinas forhold til de arabiske Golfstater og for den eskalerende konflikt mellem USA og Kina?”.

Comments are closed