”Kinas århundrede: Lever vi allerede i et kinesisk år-hundrede? Er overgangen fra et amerikansk århund-rede til et kinesisk århundrede uomgængelig og hvad bliver Europas rolle?”

”Kina begyndte i 1979 en ny reform og åbenhedspolitik. Maos fejlslagne politik havde gjort verdens folkerigeste land til et af verdens fattigste lande. Siden har Kina på næsten utrolig vis forandret og udviklet sig med store økonomiske og sociale fremskridt. Politisk står Kina stadig tilbage som et autoritært system. Resultatet er et Kina der i dag er økonomisk på størrelse med USA.

Comments are closed