Hverdagslivet og klimaet


Det debatteres i disse år, hvordan vi skal løse klimaudfordringen, herunder hvem der kan og skal gøre noget. Den 6.11 vil projektleder Mikael Bellers Madsen fra den grønne tænketank CONCITO lægge op debat om forbrugerens rolle og ansvar. Hvor meget udleder den danske forbruger og fra hvad? Mikael Bellers Madsen vil fokusere på forbruget generelt, men specifik komme ind på vores fødevarer og deres klimaaftryk for os personligt, nationalt og globalt. Desuden vil han komme ind på, hvordan kultur og normer spiller en rolle for det vi spiser – faktorer der kan virke både hæmmende og fremmende for at spise mere klimavenligt. Mikael Bellers Madsen er projektleder i den grønne tænketank CONCITO og forfatter til rapporterne: ”Deleøkonomiens Klimapotentiale” og ”Større trivsel med mindre klimabelastning”. Endvidere udkommer han til efteråret med bogen: ”Vi har et valg – fortællinger om klima, forbrug og ansvar”, der handler om, hvorfor det kan være så svært at ændre vaner og gøre sit liv mere bæredygtigt, og om de mennesker, der alligevel gør det


Fordragsholder


Mikael Bellers Madsen, cand.scient.soc., projektleder i CONCITO

Praktiske oplysninger
Dato: 6. november 2019
Oplægsholder: Mikael Bellers Madsen
Sted: Holstebro Bibliotek, Lillesalen
Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-.
Tilmelding: Ikke nødvendig

Comments are closed