Fra våbenstilstand til Genforeningen – Aflyst –

Billedforhåndsvisning

Fra Våbenstilstand til Genforening – overgangstiden 1918/1919 som forberedelse til 1920

Da 1.Verdenskrig sluttede med våbenstilstandsaftalen i Compiegne den 11.11. kl.11 i 1918, blev det med kejserriget Tysklands totale nederlag. Nederlaget ændrede radikalt de dansksindedes muligheder for at få opfyldt den berømte artikel 5 fra Prag-freden i 1866.

Tyskerne havde i juni 1914 fejret 50-året for sejren over Danmark i 1864, hvor der blev givet udtryk for, at det nordlige grænseområde skulle forblive tysk til evig tid, at Sønderjylland i 1864 var blevet befriet af prøjserne. Det ændredes radikalt med det tyske nederlag i 1918.

Foredraget vil gøre rede for, hvordan man både i Sønderjylland og i Danmark forberedte sig på, at dele af Sønderjylland kunne blev genforenet med Danmark. I Danmark blev det diskuteret, om man ønskede et tysk tilbud om en afståelse af Nordslesvig, eller om man ønskede Genforeningen som et resultat af en international aftale på fredskonferencen.

Foredraget vil også diskutere de muligheder for en grænsedragning, som man fulgte i Danmark og i den Nordslesvigske Vælgerforening, som i realiteten afskar Flensborg og dele af Mellemslesvig ved at fastlægge den nuværende grænse. Ligesom det af foredraget vil fremgå, at der med Flensborg-bevægelsen og Danevirke-bevægelsen opstod voldsomme diskussioner i Danmark og Sønderjylland om, hvad der ville være en retfærdig grænse.

Foredragsholder

Jørn Buch, historiker

Praktiske Oplysninger

Dato: Torsdag den 30. april 2020 kl. 19,00
Sted: Bibliotekssalen på Holstebro Bibliotek
Oplægsholder: Jørn Buch, historiker
Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-
Tilmelding: Ikke nødvendigtComments are closed