Det arabiske Forår – 10år efter

”Det arabiske Forår – 10år efter: Fra ”Den arabiske Opstand” (1916-18) til ”Det arabiske Forår”(2011-14)”.

Med udgangspunkt i ”Den arabiske Opstand” under Første Verdenskrig bringes forudsætningerne for Mellemøstens poli-tiske og økonomiske morads efter det engelsk-franske man-datstyre (1920-48) på plads med henblik på at sammenligne denne opstand og ”Det arabiske Forår” hvad angår årsager, mål og midler. Begge gange troede araberne på ”a new begin-ning”. Efter dette kalejdoskopiske vue over ”Foråret”s frontpositioner nærmer foredraget sig den første reaktionære fase, der ind- varsles med præsident Obamas undsigelse af sin ægyptiske kollega Mubarak. Det muslimske Broderskab vælges helt legi-timt ved det efterfølgende valg og Mursi indsættes, som præ-sident. Saudi-Arabien støtter senere den ægyptiske general Al-Sissis militærkup mod det islamistiske styre. ”Foråret”s første alvorlige knæk.

Foredragsholder

Jørgen Bæk Simonsen

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag d. 23. september 2021, kl. 1930-2130.
Sted: Holstebro Museum, foredragssalen.
Oplægsholder: Jørgen Bæk Simonsen
Pris: Gratis for storkunder og studerende, andre 50kr.
Tilmelding: Ikke nødvendigt

Comments are closed