”Det arabiske Forår – 10 år efter”

”Det arabiske Forår – 10år efter: Saudi-Arabiens og De forenede arabiske Emiraters kontrarevolutionære engagementer (2014-20)”

Golf-monarkernes frygt for at lide samme skæbne, som Ægyp-tens præsident Mubarak og det efterfølgende islamistiske sty-re får dem til at støtte general Al-Sisis militærkup og at enga-gere sig i ”stedfortræderkrige” vendt mod det islamistiske sty-re i Libyen, Irans støtte til den trængte syriske præsident Ba-shar al-Assad og de yemenitiske houthier. På den diplomatiske front gøder de jorden for præsident Trumps ”anti-iranske” holdning, der kulminerer i golfstaternes ”normaliserings-aftaler” med Israel i efteråret 2020. Irans – og Tyrkiets – regionale ambitioner er væsentligt amputerede. U-den dog at være bovlamme. Og kan Tyrkiets nylige tilnærmelse til EU ses på denne baggrund?

Foredragsholder

Lars Erslev Andersen

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag d. 7. oktober 2021, kl. 1930-2130.
Sted: Holstebro Museum, foredragssalen.
Oplægsholder: Lars Erslev Andersen
Pris: Gratis for storkunder og studerende, andre 50kr.
Tilmelding: Ikke nødvendigt

Comments are closed