Aflyst – Danmarks vilde orkidéer – 30 års overvågning og status

I 1987 blev et landsdækkende program til overvågning af Danmark vilde orkidéer lanceret. Omdrejningspunktet i programmet er årlige optællinger af blomstrende og gerne vegetative planter udvalgte bestande af orkidéer primært udført af frivillige. De indsamlede data fra de første 30 år om næsten alle danske orkidéer er nu blevet analyseret. I foredraget vil programmets baggrund og historie blive gennemgået, ligesom analysen af 30 års optællinger vil blive præsenteret. Der afsluttes med en aktuel status for forekomst i Danmark.

Foredragsholder

Peter Wind

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 24.03.21 kl.19:00 – 21:00
Sted: Holstebro Bibliotek, bibliotekssalen.
Oplægsholder: Peter Wind
Pris: Gratis for storkunder og studerende samt medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Øvrige deltagere kr. 50,-

Af hensyn til eventuel smitteopsporing skal man ved deltagelse i Folkeuniversitetets arrangementer oplyse navn og e-mailadresse eller telefonnummer. Tilmelding ikke nødvendig, men max. deltagerantal 90 personer.

Comments are closed