Aflyst – Danmarks skove, nu og i fremtiden – vedfabrikker, reservater for biodiversitet eller…?

Efter en indledning om de danske skoves forhistorie og udvikling og en aktuel status, ses på de store udfordringer, som især klimaændringerne og biodiversitetskrisen byder på for skovene og den danske natur. Derefter på hvor skovene kan bidrage med løsninger på problemerne og på hvordan fremtiden tegner sig for vore skove.

Foredragsholder

Peter Friis Møller

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 17. marts 2021, kl. 19:00-21:00
Sted: Holstebro Bibliotek, bibliotekssalen.
Oplægsholder: Peter Friis Møller
Pris: Gratis for storkunder og studerende samt medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Øvrige deltagere kr. 50,-

Af hensyn til eventuel smitteopsporing skal man ved deltagelse i Folkeuniversitetets arrangementer oplyse navn og e-mailadresse eller telefonnummer. Tilmelding ikke nødvendig, men max. deltagerantal 90 personer.

Comments are closed