En skilsmisse fra Vedersø omkring 1900

Vedersø

Beskrivelse

En godt 100 år gammel historie fra Vedersø om Dagmar, der med myndighedernes hjælp, fik lov at gifte sig med Jens på trods af sine forældres indsigelser, og som derefter levede 8 år i et ulykkeligt ægteskab med vold og mishandling, inden hun slap ud af ægteskabet og derpå i 5 år kæmpede for at opnå skilsmisse – og Jens´ videre skæbne.
Belyst med de samtidige kilder.

Oplægsholder

Jens Aaberg, Pens. lærer, underviser i slægtsforskning

Praktiske oplysninger

Dato:  Torsdag d. 27. september 2018. Kl. 19 – ca. 21.30

Oplægsholder: Jens Aaberg

Sted: Holstebro Museums auditorium

Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-.

Tilmelding: Ikke nødvendig

Ugifte mødre og deres børn

 

Beskrivelse

Foredragets udgangspunkt er min far, et uægte barn, der i 1917 blev født på Bethesdahjemmet i Århus. Hans mor var fiskerpige fra Skagen, hans far en nyudlært typograf fra Hjørring. Sidstnævnte var selv et uægte barn og fiskerpigen havde en storesøster, der slet ikke lignede resten af søskendeflokken…..Det vrimler med uægte børn i min familie, men reaktioner og måder at takle situationen på var vidt forskellige alt efter tid, miljø, tro og personlig styrke.

Oplægsholder

Agnete Birger Madsen, Historiker, Ph.D.

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 14. november 2018. Kl. 19.00 til ca. 21.30

Oplægsholder: Agnete Birger Madsen

Sted: Dejbjerglund Efterskole

Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-.

Tilmelding: Ikke nødvendig

Amtmandens arbejde

Beskrivelse

Amtmændene var kongens og centraladministrationens forlængede arm ude i landet, og deres opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladministrationerne og var ekspeditionskontor for de lokale sager, der skulle behandles af centraladministrationen i København.

Derfor kan vi i amtmændenes arkiver finde mange nyttige oplysninger, særligt af lokalhistorisk karakter, men også om mange enkeltpersoner, der måske er vores egne aner.

Oplægsholder

Torben Albret Kristensen, cand.mag., slægtsforsker, underviser, mm.

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag d. 29. november 2018. Kl. 19.00 til ca. 21.30

Oplægsholder: Torben Albret Kristensen

Sted: Holstebro Museums auditorium

Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-.

Tilmelding: Ikke nødvendig