Nazismens danske ansigt

Nazisme i Danmark

Beskrivelse

I løbet af Anden Verdenskrig valgte 12.000 danskere at melde sig frivilligt til tysk krigstjeneste. 6.000 af disse klarede sig igennem optagelsesprøverne til det berygtede Waffen-SS og blev indsat på den blodige Østfront, i væbnet kamp for nazismen, hvor godt 2.000 mistede livet.

Fokus for aftenens foredrag er den propaganda, der i Danmark blev brugt til at trække unge danske mænd i tysk krigstjeneste. Antikommunisme, fædrelandskærlighed, historiens vingesus og ikke mindst skræmmepropaganda er alle eksempler på elementer, der med forskellige aktører ved roret, forsøgte at forsyne det evigt mandskabshungrende Waffen-SS med nye kræfter.

Men hvilke forhold satte i sidste ende dagsordenen for propagandaen i Danmark? Hvem bestemte, hvad den skulle indeholde, og hvilke nationale og internationale udviklinger påvirkede den? Under foredraget vil historiker og museumsinspektør Christian Aagaard, med udgangspunkt i en lang række illustrative eksempler på nazistisk plakat- og annoncepropaganda, bevæge sig igennem de overordnede udviklingsfaser som rekrutteringspropagandaen gennemgik i løbet af Danmarks fem år under tysk besættelse.

Oplægsholder

Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.30-21.30
Oplægsholder: Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager
Sted: Holstebro Museum
Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-
Tilmelding: Ikke nødvendigt

Forledt til fronten?

 

Beskrivelse

Fra 1940 til 1945 gik tusindvis af danskere i nazismens tjeneste. Nogen valgte at melde sig til krigstjeneste på Østfrontens blodige slagmarker, mens andre meldte sig til de dansk-tyske korps på hjemmefronten eller bakkede politisk op om den nazistiske besættelsesmagt.

Men hvem var det der meldte sig? Hvad drev danske statsborgere til at iføre sig tysk uniform og gå i krig for Adolf Hitlers nazistiske stormagtsdrøm? Hvilke menneskelige skæbner gemmer der sig bag historien om nogle af vor tids mest forhadte skikkelser?

Med udgangspunkt i sin bog Nazismens danske ansigt vil historiker og museumsinspektør Christian Aagaard blandt andet tage fat på en række af de mest fremtrædende danskere i tysk tjeneste og se nærmere på deres liv og karrierer i Det Tredje Rige, og hvad der drev dem i tysk tjeneste. Målet er at forsøge at identificere, hvad ”nazismens danske ansigt” er og ikke mindst komme ind under huden på de danskere, der meldte sig til kamp for nazismen under Anden Verdenskrig.

Oplægsholder

Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.30-21.30
Oplægsholder: Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager
Sted: Holstebro Museum
Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-
Tilmelding: Ikke nødvendigt

Fæstedskatten

Onsdag d. 24. oktober 2018. I 2016 blev den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid fundet i Fæsted i Vejen Kommune. I sig selv et virkelig spektakulært fund, hvor genstandene hver især fortæller en spændende historie. Men skattefundet kan også løftes ud af nærområdet og betragtes i et meget større perspektiv. For fundet kan fortælle om magtfordeling, alliancer og urolige tider og måske endda om rigets dannelse. Med udgangspunkt i Fæstedskatten vil arkæolog Lars Grundvad fortælle om disse aspekter.

Læs mere

Det gyldne alter fra Sahl under lup

Onsdag d. 7. november 2018. Foredraget fortæller om de tekniske og naturvidenskabelige undersøgelser, der gav grundlag for at føje ny viden til spørgsmålet om alterets datering, oprindelse og den anvendte teknik.

Læs mere

Herregårdene i Vestjylland 1550-1950

Beskrivelse

Fra middelalderen og nogle hundrede år frem var landets adelsmænd og -kvinder endnu knyttet til Vestjylland og sad på vestjyske herregårde. Efterhånden som magten samlede sig i København, rykkede den gamle adel længere østpå. Nye ejere stod snart klar til at tage over: købmænd og nyadlede familier, senere også driftige forpagtere, præster og studehandlere. Omring 1750 bredte en særegen vestjysk herregårdsstil sig over landsdelen, men udviklingen betød også enden på nogle af Vestjyllands mest storslåede bygningsværker.

I foredraget vil Mikael Frausing fortælle historien om Vestjyllands glemte kulturarv. Små og store herregårde ligger spredt i landskabet, ofte med overraskende kort afstand mellem sig, men sjældent så prangende som i Østjylland, på Fyn og Sjælland. Fra Limfjordens fede agre til de vidstrakte heder og de yderste klitrækker ved Vesterhavet har herregårdene sat deres præg på landskabet.

Oplægsholder

Mikael Frausing, ph.d., Aarhus Universitet

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 21. november 2018 kl. 19.30-21.30

Oplægsholder: Mikael Frausing, ph.d., Aarhus Universitet

Sted: Holstebro Museum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Årets gang i arkæologien på Holstebro Museum

Beskrivelse

I løbet af året kommer museets arkæologer rundt i mange afkroge af Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner, og hvert år stiger antallet af prikker på kortet. Således lægges fortidens puslespil lidt efter lidt, og efter hver udgravning bliver vi klogere. Det er ikke kun udgravningerne, der er med til øge vores viden om områdets forhistorie – også de mange detektorfund giver os ny, god viden om måske endnu uudforskede lokaliteter.

Ved foredraget kommer vi blandt ind på den nyeste bearbejdning af de mange fund fra Holstebromotorvejen, nye fund fra udstykningerne ved Alstrup, arkæologi i lange baner ved kabellægningen mellem Idomlund og Bilstrup samt mange flotte detektorfund, som har set solens lys for første gang i mange hundrede, måske tusinde år.

Oplægsholder

Arkæologerne på Holstebro Museum

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 5. december 2018 kl. 19.30-21.30

Oplægsholder: Arkæologerne på Holstebro Museum

Sted: Holstebro Museum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Erritsø og kongemagten før Jelling

Beskrivelse

I de seneste år har Vejle Museerne arbejdet med den befæstede vikingetidsgård ved Erritsø nær Fredericia. Fra gården – der har været befæstet med både voldgrav og palisade – har det været muligt at overvåge søtrafikken gennem Lillebælt og overfarten mellem Jylland og Fyn. Gennem nye udgravninger har det været muligt at datere Erritsøgården til 700-800 tallet, og altså mere end 100 år før, at Harald Blåtand på Jelling-stenen skriver, at han ”vandt sig al Danmark”. Dermed kan vi nu placere Erritsø i en periode af vikingetiden, hvor skriftlige kilder omtaler, at flere konger kæmper om magten, samtidig med at landet bliver invaderet sydfra. Den nyeste viden om Erritsø og relationen til Jelling giver altså nye perspektiver i forståelsen af den tidligste kongemagt i Danmark. I foredraget fremlægges resultaterne af vores undersøgelser samt planerne for fremtidige undersøgelser, hvilket er muliggjort gennem en donation fra Augustinus Fonden. Man kan læse mere om Erritsø i tidsskriftet Skalk, 2018, Nr. 2.

Oplægsholder

Christian Juel, museumsinspektør, Vejle Museerne

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.30-21.30

Oplægsholder: Christian Juel, museumsinspektør, Vejle Museerne

Sted: Holstebro Museum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Husmor i en rationeringstid

Beskrivelse

Rationering og dyrtid fik danskernes opfindsomhed i kog, da landet blev besat. Få historierne om, hvordan rationeringskosten satte sit præg på middagsbordet i form af kødløs tirsdag og genbrugsbrød. Husmødrene gik i gang med at slagte, salte, sylte, henkoge og strække alverdens retter, så maden kunne nå rundt til alle. Kogebogsskribenter og ernæringseksperter stod klar med gode råd om, hvordan danskerne fik mest ud af maden i en krisetid, og mange af rådene er genkendelige og anvendelige i dag: Spis mindre kød, spis mere grønt og undgå spild af mad.

Oplægsholder

Dorthe Chakravarty, historiker og forfatter

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.30-21.30

Oplægsholder: Dorthe Chakravarty, historiker og forfatter

Sted: Holstebro Museum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Fra bavneblus til smartphone

Beskrivelse

Kommunikationshistorien handler om de systemer eller teknologier, som er blevet brugt til at formidle beskeder og informationer mellem individer, samfund og verdensdele. Det er en højaktuel historie med dybe rødder, der slynger sig fra nutidens digitale kommunikationslandskaber til de tidligste civilisationer og statsdannelser.

Det er en historie om mellemmenneskelige kontakter, demokratisering og globalisering, men også om overvågning, propaganda og falske nyheder.

Andreas Marklund, historiker og forskningschef ved ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation, fortæller om kommunikationshistoriens hovedlinjer, fra bavner og postryttere til digitale devices og sociale medier.

Oplægsholder

Andreas Marklund, forskningschef, ENIGMA

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.30-21.30

Oplægsholder:

Andreas Marklund, forskningschef, ENIGMA

Sted: Holstebro Museum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Northern Emporium

Beskrivelse

I 2017-18 gennemførte Sydvestjyske Museer i samarbejde med UrbNet, Aarhus Universitet og finansieret af Carlsbergfondet, én af de største forskningsudgravninger der er gennemført på markedspladsen i Ribe. I skrivende stund graves der stadig, men allerede nu kan vi præsentere overraskende gode resultater – huse i mange faser, værksteder fra metalstøberen, horn- og takmageren, ravsliberen og ikke mindst glasperlemageren med de mange farvestrålende råmaterialer, affald og produkter.

Ved gravningen anvendes dels traditionelle udgravningsmetoder, men også 3D-scanning af samtlige jordlag, ligesom en lang række naturvidenskabelige prøver og analyser, markant vil kunne udvide og nuancere vores forståelse af livet i Danmarks ældste by.

Oplægsholder

museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30-21.30

Oplægsholder: museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

Sted: Holstebro Museum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt