Kunsten i Holstebro

Onsdag d. 20. februar 2019. Kunstformidler Peter Haarby fortæller om nogle af de kendte og mindre kendte kunstværker, der befinder sig i det offentlige
rum i Holstebro.

Læs mere

Rafael (1483-1520)

Rafael (1483-1520)

Rafaels egen kunst er naturligvis i centrum, men samtidig tegnes et billede af, hvilken tid han levede i; hvilken kunstnerisk baggrund han udviklede sit eget maleriske livsværk på, og den store betydning han fik for eftertiden.

Rafael (1483-1520) sammenfatter mere klart end nogen anden kunstner, hvad højrenæssancen i Italien går ud på. Med ham nås perfektionen af det, den tidlige renæssance stræbte efter. Som maler for pavehoffet i Rom fik han store ordrer og forenede arven fra Michelangelo og Leonardo i sin egen idealiserede og harmoniske stil. Men han kommer også mod slutningen af sit korte liv til at vise frem til den ny stil, manierismen. Rafaels egen kunst er naturligvis i centrum, men samtidig tegnes et billede af, hvilken tid han levede i; hvilken kunstnerisk baggrund han udviklede sit eget maleriske livsværk på, og den store betydning han fik for eftertiden.

Oplægsholder

Signe Jacobsen, kunsthistoriker

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.30
Oplægsholder: Signe Jacobsen, kunsthistoriker
Sted: Holstebro Kunstmuseum
Pris: kr. 50,-
Tilmelding: Ikke nødvendigt

El Greco (1541-1614)

El Greco (1541-1614)

Foredraget behandler, hvilken kunsthistorisk og historisk baggrund El Greco udfoldede sig på, og hvordan senere kunstnere lod sig påvirke af ham.

El Greco (1541-1614) var en af kunsthistoriens store excentrikere: Hans kunst afviger i betydelig grad fra samtidens stil i dens passionerede udtryksfuldhed, og den har inspireret kunstnere helt op i det 20. århundrede. El Greco var født på Kreta, hvor han var ikonmaler; herfra kom han til Venedig og Rom og opsnappede de kunstneriske strømninger her, inden han bosatte sig i Toledo i Spanien. Her blev den væsentligste del af hans kunstneriske produktion fremstillet, og her har han har sat sig de mest uforglemmelige spor. Foredraget behandler, hvilken kunsthistorisk og historisk baggrund El Greco udfoldede sig på, og hvordan senere kunstnere lod sig påvirke af ham.

Oplægsholder

Signe Jacobsen, kunsthistoriker

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag d. 12. marts 2019, kl. 19.30
Oplægsholder: Signe Jacobsen, kunsthistoriker
Sted: Holstebro Kunstmuseum
Pris: kr. 50,-
Tilmelding: Ikke nødvendig

Cézanne (1541-1614)

Cézanne (1541-1614)

Vi ser på Cézannes livsværk og hans tid og på den første inspirationen på Picasso og Braque, der formulerer kubismen med afsæt i Cézanne.

Cézanne (1541-1614) startede ud i impressionismens flygtige sanseindtryk, men fortsatte af helt nye veje, hvor kompositionens fasthed og de geometriske former står for billedkunstens eviggyldighed. Det småtskårne og detaljerede eller anekdotiske har ingen plads her. Han bliver den store inspirator for det 20. århundredes første årtier og den moderne kunst. Vi ser på Cézannes livsværk og hans tid og på den første inspirationen på Picasso og Braque, der formulerer kubismen med afsæt i Cézanne.

Oplægsholder

Signe Jacobsen, kunsthistoriker

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag d. 26. marts 2019, kl. 19.30
Oplægsholder: Signe Jacobsen, kunsthistoriker
Sted: Holstebro Kunstmuseum
Pris: kr. 50,-
Tilmelding: Ikke nødvendig