Danmarks vilde orkidéer – 30 års overvågning og status

29. september 2021. I 1987 blev et landsdækkende program til overvågning af Danmark vilde orkidéer lanceret. Omdrejningspunktet i programmet er årlige optællinger af blomstrende og gerne vegetative planter udvalgte bestande af orkidéer primært udført af frivillige.

Læs mere

Vesten mod Vesten

6. oktober 2021
”Hvordan kan det være, at Vesten, der har overvundet alle riva-ler og præsteret frihed, fred, lighed, velstand og fremskridt på et niveau, ingen havde regnet for muligt, er ved at tabe til sig selv? Det har Rune Lykkeberg sat sig for at undersøge i bogen Vesten mod Vesten. Gennem læsninger af ungdomsbøger som Harry Potter og The Hunger Games, romaner, film, musik og idéhistorie fortæller Rune Lykkeberg den kulturhistorie, som er konteksten for det 21. århundredes politiske konflikter i Vesten”.

Læs mere

Iran – fortid, nutid og fremtid

11. oktober 2021. Iran er altid en varm kartoffel i nyhedsbilledet. For 2500 år siden grundlagde perserne et af verdens største imperier og byggede deres forunderlige hovedstad Persepolis.

Læs mere

KAN MAN BLOMSTRE MED DEMENS?

Tag med på en rejse fra Jorden til Månen

Foredraget er en opløftende, hjertegribende og medmenneskelig teaterfortælling, der berører, bevæger og løfter forestillingsevne og indlevelsesevne i livet med demens hos deltagerne. Foredraget starter på klassisk vis, med at tydeliggøre det svære i at leve med demens, når omverdenen tænker i, taler om og er i mødet med en kær og nær, gennem et klassisk demensperspektiv. Kort efter føres deltagerne ind i fænomenet demens når det præsenteres og forstås gennem en metaforisk lup, hvor Jorden bliver metafor for den raske hjerne og Månen for den syge hjerne, når den og meget andet er brudt sammen. Rejsen bliver metafor for tiden og ikke mindst oplevelsen af livet i og imellem de to verdener. Gennem en times teaterfortælling ledes deltagerne således langt ind under huden på den der har demens, og får gennem fortællingens egenart øje på, hvad der skal til for at blomstring med demens i livets efterår kan blive en realitet. Eller det modsatte. Afhængig af tiden der afsættes, afsluttes foredraget med konkrete fortællinger og eksempler på, hvad det vil sige at rejse med til månen, antænde livsgnist og fremkalde blomstring, trods alt. Der lægges således stor vægt på at vække de medrejsendes indsigt i hvem dé skal til at være, hvis rejsen skal blive værd at være på.

Det er et livgivende og håbsgivende foredrag der anskueliggør, hvor meget mennesker med demens let lades i stikken, med mindre vi andre gør noget andet.

Foredragsholder:

Praktiske oplysninger:
Dato: Torsdag den 4. november 2021 – kl. 19.00 – 22.00
Sted: Bibliotekssalen, Holstebro Bibliotek
Pris: Gratis for storkunder og studerende, andre 50kr.
Tilmelding: Ikke nødvendig

Kampen mod patriarkatets evigt ulmende gløder

23. november 2021. Tidligere direktør for KVINFO, Elisabeth Møller Jensen, afdækker 60´ernes og 70´ernes samfundsmæssige brydninger med henblik på at belyse især Rødstrømpebevægelsens betydning for kvinders radikalt ændrede økonomiske og uddannelsesmæssige forhold.

Læs mere