Byens rum som motionsredskab

young teenager jumping with a longboard

Byens rum som motionsredskab

I de seneste år er mere og mere af folks motion flyttet ud af sportshallerne. Ikke bare ud i skoven, men også ud i byrummet. Hvordan kan legpladser, pladser og torve indrettes så de motiverer til mere bevægelse. Lars Dalhoff vil med afsæt i forskellige sundhedspædagogiske teorier fortælle om rummets betydning for lysten/motivationen til bevægelse. Han vil  tage afsæt i legepladsens betydning for fysisk aktivitet.

Lars er uddannet fysioterapeut og har derefter taget en master fra Københavns Universitet. Han arbejder nu på VIA University College hvor han underviser fysioterapeuter, og står for håndboldtræningen og for en del af den fysiske træning på Holstebro elitesport.

 

 

Oplægsholder

Lars Dalhoff, fysioterapeut

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 28. november kl 18.30 – 21.00
Oplægsholder: Lars Dalhoff, fysioterapeut
Sted: Bibliotekssalen
Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere kr. 50,-. Studerende, der kan fremvise studiekort kr. 25,-.
Tilmelding: ikke nødvendig