Danmarks truede dyr, planter og svampe – AFLYST

30. september 2020.
I Danmark findes ca. 35.000 forskellige arter, lige fra små mikroskopiske svampe over pattedyr, fugle og insekter til de mange meter høje træer. Foredraget tager udgangspunkt i den nye rødliste som netop er udkommet i 2020 og som viser at en stor del af de danske arter er i tilbagegang. Det tager dig med på en tur i den truede danske natur og fortæller om alle de små spidsfindigheder der gør at nogle arter er mere truede end andre. Vidste du fx at der findes en sommerfugl i Danmark som kun lægger sine æg på vild timian og hvis larver er afhængige af at en særlig myre bringer larven ind i sit bo? Foredraget giver eksempler på truede arter og fortæller også om hvad du selv kan gøre for at passe lidt bedre på de truede arter.

Læs mere

Rejsen ud i rummet – Livestream

6. oktober 2020.
Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan anbringes de der? – Ja, det er raketvidenskab! Hør også om hvordan en rummission designes og planlægges med eksempler fra aktuelle rummissioner.

Læs mere

Danmarks vilde orkidéer – 30 års overvågning og status

7. oktober 2020. I 1987 blev et landsdækkende program til overvågning af
Danmark vilde orkidéer lanceret. Omdrejningspunktet i
programmet er årlige optællinger af blomstrende og gerne
vegetative planter udvalgte bestande af orkidéer primært
udført af frivillige. De indsamlede data fra de første 30 år
om næsten alle danske orkidéer er nu blevet analyseret. I
foredraget vil programmets baggrund og historie blive
gennemgået, ligesom analysen af 30 års optællinger vil
blive præsenteret. Der afsluttes med en aktuel status for
forekomst i Danmark.

Læs mere

Byens Fabrik

07. oktober 2020. Historiker, dr.phil. Esben Graugaard uddyber fortællingen om
”Byens Fabrik” i de nye udstillinger og vil give eksempler på
det arbejde og den viden, der ligger bag et udstillingsafsnit.
Der fortælles om tobaksindustriens start i Vestjylland, og om
hvordan købmandslægten Færch investerede i branchen.
Familiens historie følges i fem generationer som fabrikanter i
Holstebro. Men det er også historien om samspillet mellem en
by, dens mennesker og en enkelt stor virksomhed, der skabte
en særlig kultur i Holstebro igennem godt et århundrede. En
linje trækkes via tobakkens afvikling op til i dag med Færch
Plast som en ny tids industrieventyr.

Læs mere

Magtens mennesker – Statsministerportrættet som eftermæle og selv fortælling

14 oktober 2020.
Alvorlige eller smilende. Siddende eller stående. Nøgternt realistiske eller modernistisk halvabstrakte. Meget er sket, siden Martin Kaalund-Jørgensens portræt af statsminister Thorvald Stauning blev afsløret i 1950. Herfra begyndte så småt den tradition, som vi kender i dag, og som dikterer, at alle afgåede statsministre får malet deres portræt af en kunstner, som de selv er med til at vælge. I aftenens foredrag zoomer vi ind på nogle af det 20. og 21. århundredes statsministre og deres portrætter: Hvem var statsministrene? Hvem har malet dem? Og hvilke historier, holdninger og kunsthistoriske traditioner er fulgt med, når den afgående statsminister har valgt sin portrætmaler? Foredraget stiller skarpt på magtens billeder – og på de mennesker, der gennem skiftende tider har repræsenteret magten og ofte har vist nye sider af sig selv, når deres portræt blev afsløret.

Læs mere

Ved jord at blive. Folkelivsfortællinger fra Vestjylland 1661-1984

21 oktober 2020.
Foredragsholderen vil fortælle om mennesker og begivenheder i Vestjylland gennem tre hundrede år med udgangspunkt i sin egen slægt. Den lille og den store historie flettes sammen til et hele; vi møder knøsen, der tvinges i knæ under slagene fra en satanisk underofficer i landmilitsen, og vi møder den unge bi-skoledegn I.C., der skulle blive en af landets betydeligste politikere, for nu at nævne et par eksempler. Foredraget slutter med fortællinger fra 1960’erne og 1970’erne, og givetvis vil mange blandt tilhørerne kunne nikke genkendende til historier fra de årtier

Læs mere

Tang – Livestream

27 oktober 2020.
Under havets overflade danner tang spektakulære undersøiske skove som er vigtige for livet i havet og klimaet på kloden. Ny forskning viser at tang også kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer inden for sundhed, fødevarer, klima og miljø.

Læs mere

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden – Livestream

03 november 2020.
Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer der er tilpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i havbunden som har generationstider på tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden.

Læs mere

Corona – dokumentation af samtiden

04. november 2020. Der var næppe nogen, der havde forestillet sig, at året 2020 skulle blive meget anderledes end vores vante hverdag. Men fra at være sprunget ind i et helt nyt årti med en masse forhåbninger og drømme gik verden næsten i stå pga. en pandemi. Corona, Covid-19 og lock-down kom hurtigt på alles læber og fyldte alles tanker. Derfor har Holstebro Museum valgt at lave en særudstilling om vestjydernes hverdag under Corona. Kom og hør Sara Hai Abildtrup fortælle om arbejdet med indsamlingen og opbygningen af den nye udstilling ”Livet under Corona”. Hør hvor forskelligt Corona påvirkede os, og hvilke tanker og nye vaner der prægede de måneder, hvor landet, ja hele verden, lukkede ned.

Læs mere

Smagen af øl – Livestream

10 november 2020.
Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse på farve, smag og smagsholdbarhed og om humlens rolle som smags- og aromagiver. Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper.

Læs mere