Fra kakaobønne til færdig chokolade

Fra kakaobønne til færdig chokolade

Chokolade kender vi alle. Hvad der er god og dårlig chokolade har de fleste også en holdning til. At kvaliteten af chokoladen afgøres af komplicerede mikrobiologiske og kemiske processer allerede i de tidligste procestrin er formodentlig mindre kendt. Rå kakaobønner har en ubehagelig, bitter smag og for at opnå den typiske kakaosmag og -aroma skal bønnerne gæres, tørres og ristes. Med detaljeret viden om disse processor bliver det også muligt bedre at kontrollere smagen af slutproduktet, chokolade. I dette foredrag gennemgås processen fra kakaobønne til færdig chokolade – og der smages lidt på, hvordan smagen af chokoladen kan ændres, ved at ændre på f.eks. gæringsbetingelserne.

Oplægsholder

Dennis Sandris Nielsen, Professor (MSO), Københavns Universitet

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 17.00-19.00
Oplægsholder: Dennis Sandris Nielsen, Professor (MSO), Københavns Universitet
Sted: Erhvervs Akademi Midt Vest, Valdemar Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro
Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere kr. 50,-. Studerende, der kan fremvise studiekort kr. 25,-
Tilmelding: Ikke nødvendig

 

Fermentering – nye og gamle anvendelser

Fermentering – nye og gamle anvendelser

Fermentering – nye og gamle anvendelser
Fermentering er en af de ældste teknikker til at konservere fødevarer og mennesket har brugt teknikken i mindst 5000 år. Dels for at konservere let fordærvelige råvarer (f.eks. mælk der syrnes til yoghurt og ost), dels for at ændre smagen og teksturen (f.eks. brød der hæver ved hjælp af gær) og dels for at producere alkoholiske drikke. Igennem de sidste år er flere og flere også begyndt selv at fermentere derhjemme og det er f.eks. ikke længere usædvanligt selv at brygge sin øl. I dette foredrag gives dels et overblik forskellige typer af fermentering, dels gennemgås (og smages) et par mere detaljerede eksempler på hvordan gennemtænkt brug af fermentering kan lede til nye smage.

Oplægsholder

Dennis Sandris Nielsen, Professor (MSO), Københavns Universitet

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 14.20-16.00
Oplægsholder: Dennis Sandris Nielsen, Professor (MSO), Københavns Universitet
Sted: Erhvervs Akademi Midt Vest, Valdemar Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro
Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere kr. 50,-. Studerende, der kan fremvise studiekort kr. 25,-
Tilmelding: Ikke nødvendig

En skilsmisse fra Vedersø omkring 1900

Vedersø

Beskrivelse

En godt 100 år gammel historie fra Vedersø om Dagmar, der med myndighedernes hjælp, fik lov at gifte sig med Jens på trods af sine forældres indsigelser, og som derefter levede 8 år i et ulykkeligt ægteskab med vold og mishandling, inden hun slap ud af ægteskabet og derpå i 5 år kæmpede for at opnå skilsmisse – og Jens´ videre skæbne.
Belyst med de samtidige kilder.

Oplægsholder

Jens Aaberg, Pens. lærer, underviser i slægtsforskning

Praktiske oplysninger

Dato:  Torsdag d. 27. september 2018. Kl. 19 – ca. 21.30

Oplægsholder: Jens Aaberg

Sted: Holstebro Museums auditorium

Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-.

Tilmelding: Ikke nødvendig

BJØRN NØRGAARD OG BORGERNE FRA HOLSTEBRO

Beskrivelse

I 2004 blev Bjørn Nørgaards ‘Borgerne fra Holstebro’ opstillet ved Nørreport i Holstebro. Kunstformidler Peter Haarby fortæller om skulpturen og dens kunsthistoriske referencer.

Oplægsholder

Peter Haarby, Kunstformidler, Holstebro Kunstmuseum

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 3 oktober 2018 kl. 19.30

Oplægsholder: Peter Haarby, Kunstformidler, Holstebro Kunstmuseum

Sted: Holstebro Kunstmuseum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere kr. 50,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Danmarks natur – succes eller fiasko

Beskrivelse

Hvordan går det med Danmarks natur? Hvor ser det godt ud, og hvor går det rigtig skidt? Hvorfor er der nogle arter, der eksploderer i antal, mens andre går tilbage, uanset hvad vi gør? Hvor er de lavthængende frugter, og hvor kan vi lige så godt give op? Morten DD fra Naturhistorisk Museum giver en aktuel status for naturens tilstand i et underholdende og rigt illustreret oplæg.
Arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Oplægsholder

Morten D.D. Hansen, Museumsinspektør og naturvejleder

Praktiske oplysninger

Dato: Mandag den 8. oktober 2018 kl. 19.00-21.00
Oplægsholder: Morten D.D. Hansen, Museumsinspektør og naturvejleder
Sted: Holstebro Rådhus, Bibliotekssalen
Pris: Gratis for storkunder, studerende og medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Øvrige deltagere Kr. 50,-.
Tilmelding: Ikke nødvendig

Kvantefysikken – atomernes vilde verden – Livestreames på Holstebro Gymnasium og HF

 

Beskrivelse

Livestreames på Holstebro Gymnasium og HF.
Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser der førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik som fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal forstå – samtidig med at den anvendes med succes på alt fra stjerners liv til mikrochips i smartphones.

Den danske fysiker Niels Bohr foreslog i 1913 enmodel for atomernes opbygning som minder om planeternes kredsløb om Solen i Solsystemet. Bohrs teori blev en forløber for den såkaldte kvantefysik hvis formler er utroligt præcise.

Men der er underlige ting på færde når kemikere og fysikere beskriver atomernes og molekylernes opførsel: dels er de mikroskopiske partikler tilsyneladende flere steder på samme tid indtil vi måler på dem, dels giver målingerne altid tilfældige resultater.

De videnskabsmænd, som skabte teorien i årene 1900-1930, blev aldrig enige om hvordan vi skal forstå kvantefysikkens mere paradoksale sider. Samtidigt med at vi i dag anvender teorien med succes – på alt fra stjerners fødsel og død til mikrochips i computere, smartphones mv. – diskuterer fysikere stadig og intenst kvantefysikkens dybere betydning. Kvantefysikken er ”Still Crazy After All These Years”, og store internationale forskningsprogrammer arbejder nu mod snedige anvendelser af kvantefysikkens særeste egenskaber i superhurtige kvantecomputere der regner på flere tal på samme tid, og mod nye teknologier til sikker telekommunikation og præcise målinger som benytter særligt skrøbelige kvantetilstande af lys og atomer.

I foredraget diskuterer professor Klaus Mølmer de eksperimentelle observationer og teoretiske overvejelser der førte til Bohrs atomfysik og til kvantefysikkens teoretiske formler. Niels Bohr udtalte at ”…hvis nogen siger han kan tænke over kvanteproblemerne uden at blive svimmel, viser det blot at han ikke har forstået den mindste smule af dem.”.

Klaus Mølmer vil forsøge at dele ud af sin egen svimmelhed over kvantefysikken, dens vidt forskellige fortolkninger og dens seneste teoretiske og eksperimentelle landvindinger.

Under foredraget kan der stilles spørgsmål til forelæseren på sms og twitter.

Oplægsholder

Klaus Mølmer, professor i kvantefysik hos Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 19.00-21.00
Oplægsholder: Klaus Mølmer, professor i kvantefysik hos Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Sted: Livestreames på Holstebro Gymnasium og HF
Sprog: Dansk
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig
Mødetid senest kl. 18.50

Nazismens danske ansigt

Nazisme i Danmark

Beskrivelse

I løbet af Anden Verdenskrig valgte 12.000 danskere at melde sig frivilligt til tysk krigstjeneste. 6.000 af disse klarede sig igennem optagelsesprøverne til det berygtede Waffen-SS og blev indsat på den blodige Østfront, i væbnet kamp for nazismen, hvor godt 2.000 mistede livet.

Fokus for aftenens foredrag er den propaganda, der i Danmark blev brugt til at trække unge danske mænd i tysk krigstjeneste. Antikommunisme, fædrelandskærlighed, historiens vingesus og ikke mindst skræmmepropaganda er alle eksempler på elementer, der med forskellige aktører ved roret, forsøgte at forsyne det evigt mandskabshungrende Waffen-SS med nye kræfter.

Men hvilke forhold satte i sidste ende dagsordenen for propagandaen i Danmark? Hvem bestemte, hvad den skulle indeholde, og hvilke nationale og internationale udviklinger påvirkede den? Under foredraget vil historiker og museumsinspektør Christian Aagaard, med udgangspunkt i en lang række illustrative eksempler på nazistisk plakat- og annoncepropaganda, bevæge sig igennem de overordnede udviklingsfaser som rekrutteringspropagandaen gennemgik i løbet af Danmarks fem år under tysk besættelse.

Oplægsholder

Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.30-21.30
Oplægsholder: Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager
Sted: Holstebro Museum
Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-
Tilmelding: Ikke nødvendigt

Arabisk litteratur

Beskrivelse

Den arabiske litteraturhistorie rækker helt tilbage til 500-tallet og er dermed en gammel og mangfoldig litteraturtradition. Litteratur på arabisk stammer fra en række forskellige lande med udspring i den arabiske halvø. Værkerne byder på masser af poesi, store fortællinger, religion, erotik og politiske kommentarer. Igennem et valg af repræsentative forfattere får publikum et indblik i den rige arabiske litteratur.

Undervejs bliver foredraget krydret med referencer til fortidige og samtidige begivenheder i Europa.

Oplægsholder

Ahmad Joumaa, Bachelorgrad i Politik og Samfundsudvikling og en Kandidat i Filosofi fra University College London (UCL). Til dagligt arbejder jeg ved Tønder bibliotek som kulturformidler og er derudover iværksætter af foredragsvirksomheden Integration360°.

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 10. oktober 2018 kl.19-21

Oplægsholder: Ahmad Joumaa

Sted: Holstebro Bibliotek – Lillesalen

Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-.

Tilmelding: Ikke nødvendig

Forledt til fronten?

 

Beskrivelse

Fra 1940 til 1945 gik tusindvis af danskere i nazismens tjeneste. Nogen valgte at melde sig til krigstjeneste på Østfrontens blodige slagmarker, mens andre meldte sig til de dansk-tyske korps på hjemmefronten eller bakkede politisk op om den nazistiske besættelsesmagt.

Men hvem var det der meldte sig? Hvad drev danske statsborgere til at iføre sig tysk uniform og gå i krig for Adolf Hitlers nazistiske stormagtsdrøm? Hvilke menneskelige skæbner gemmer der sig bag historien om nogle af vor tids mest forhadte skikkelser?

Med udgangspunkt i sin bog Nazismens danske ansigt vil historiker og museumsinspektør Christian Aagaard blandt andet tage fat på en række af de mest fremtrædende danskere i tysk tjeneste og se nærmere på deres liv og karrierer i Det Tredje Rige, og hvad der drev dem i tysk tjeneste. Målet er at forsøge at identificere, hvad ”nazismens danske ansigt” er og ikke mindst komme ind under huden på de danskere, der meldte sig til kamp for nazismen under Anden Verdenskrig.

Oplægsholder

Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.30-21.30
Oplægsholder: Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager
Sted: Holstebro Museum
Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-
Tilmelding: Ikke nødvendigt

PER KIRKEBY – Del 1


Beskrivelse

Museumsinspektør Teresa Østergaard Petersen, som har skrevet og arbejdet sammen med Per Kirkeby siden 2004, fortæller om den selvudnævnte ‘Malermunk’, én af Danmarks allerstørste samtidskunstnere, der døde i maj i år.

Oplægsholder

Teresa Østergaard Petersen, Museumsinspektør, Holstebro Kunstmuseum

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 17. oktober 2018 kl. 19.30

Oplægsholder: Teresa Østergaard Petersen, Museumsinspektør, Holstebro Kunstmuseum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere kr. 50,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt