En skilsmisse fra Vedersø omkring 1900

En skilsmisse fra Vedersø omkring 1900

En godt 100 år gammel historie fra Vedersø om Dagmar, der med myndighedernes hjælp, fik lov at gifte sig med Jens på trods af sine forældres indsigelser, og som derefter levede 8 år i et ulykkeligt ægteskab med vold og mishandling, inden hun slap ud af ægteskabet og derpå i 5 år kæmpede for at opnå skilsmisse – og Jens´ videre skæbne.
Belyst med de samtidige kilder.

Oplægsholder

Jens Aaberg, Pens. lærer, underviser i slægtsforskning

Praktiske oplysninger

Dato:  Torsdag d. 27. september 2018. Kl. 19 – ca. 21.30

Oplægsholder: Jens Aaberg

Sted: Holstebro Museums auditorium

Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-.

Tilmelding: Ikke nødvendig

BJØRN NØRGAARD OG BORGERNE FRA HOLSTEBRO

Beskrivelse

I 2004 blev Bjørn Nørgaards ‘Borgerne fra Holstebro’ opstillet ved Nørreport i Holstebro. Kunstformidler Peter Haarby fortæller om skulpturen og dens kunsthistoriske referencer.

Oplægsholder

Peter Haarby, Kunstformidler, Holstebro Kunstmuseum

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 3 oktober 2018 kl. 19.30

Oplægsholder: Peter Haarby, Kunstformidler, Holstebro Kunstmuseum

Sted: Holstebro Kunstmuseum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere kr. 50,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Danmarks natur – succes eller fiasko

Danmarks natur – succes eller fiasko

Hvordan går det med Danmarks natur? Hvor ser det godt ud, og hvor går det rigtig skidt? Hvorfor er der nogle arter, der eksploderer i antal, mens andre går tilbage, uanset hvad vi gør? Hvor er de lavthængende frugter, og hvor kan vi lige så godt give op? Morten DD fra Naturhistorisk Museum giver en aktuel status for naturens tilstand i et underholdende og rigt illustreret oplæg.
Arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Oplægsholder

Morten D.D. Hansen, Museumsinspektør og naturvejleder

Praktiske oplysninger

Dato: Mandag den 8. oktober 2018 kl. 19-21
Oplægsholder: Morten D.D. Hansen
Sted: Holstebro Rådhus, Bibliotekssalen
Pris: Gratis for storkunder, studerende og medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Øvrige deltagere Kr. 50,-.
Tilmelding: Ikke nødvendig

Kvantefysikken – atomernes vilde verden

 

Beskrivelse

Livestreames på Holstebro Gymnasium og HF.
Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser der førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik som fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal forstå – samtidig med at den anvendes med succes på alt fra stjerners liv til mikrochips i smartphones.

Den danske fysiker Niels Bohr foreslog i 1913 enmodel for atomernes opbygning som minder om planeternes kredsløb om Solen i Solsystemet. Bohrs teori blev en forløber for den såkaldte kvantefysik hvis formler er utroligt præcise.

Men der er underlige ting på færde når kemikere og fysikere beskriver atomernes og molekylernes opførsel: dels er de mikroskopiske partikler tilsyneladende flere steder på samme tid indtil vi måler på dem, dels giver målingerne altid tilfældige resultater.

De videnskabsmænd, som skabte teorien i årene 1900-1930, blev aldrig enige om hvordan vi skal forstå kvantefysikkens mere paradoksale sider. Samtidigt med at vi i dag anvender teorien med succes – på alt fra stjerners fødsel og død til mikrochips i computere, smartphones mv. – diskuterer fysikere stadig og intenst kvantefysikkens dybere betydning. Kvantefysikken er ”Still Crazy After All These Years”, og store internationale forskningsprogrammer arbejder nu mod snedige anvendelser af kvantefysikkens særeste egenskaber i superhurtige kvantecomputere der regner på flere tal på samme tid, og mod nye teknologier til sikker telekommunikation og præcise målinger som benytter særligt skrøbelige kvantetilstande af lys og atomer.

I foredraget diskuterer professor Klaus Mølmer de eksperimentelle observationer og teoretiske overvejelser der førte til Bohrs atomfysik og til kvantefysikkens teoretiske formler. Niels Bohr udtalte at ”…hvis nogen siger han kan tænke over kvanteproblemerne uden at blive svimmel, viser det blot at han ikke har forstået den mindste smule af dem.”.

Klaus Mølmer vil forsøge at dele ud af sin egen svimmelhed over kvantefysikken, dens vidt forskellige fortolkninger og dens seneste teoretiske og eksperimentelle landvindinger.

Under foredraget kan der stilles spørgsmål til forelæseren på sms og twitter.

Oplægsholder

Klaus Mølmer, professor i kvantefysik hos Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 19.00-21.00
Oplægsholder: Klaus Mølmer, professor i kvantefysik hos Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Sted: Livestreames på Holstebro Gymnasium og HF
Sprog: Dansk
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig
Mødetid senest kl. 18.50

Nazismens danske ansigt

Beskrivelse

I løbet af Anden Verdenskrig valgte 12.000 danskere at melde sig frivilligt til tysk krigstjeneste. 6.000 af disse klarede sig igennem optagelsesprøverne til det berygtede Waffen-SS og blev indsat på den blodige Østfront, i væbnet kamp for nazismen, hvor godt 2.000 mistede livet.

Fokus for aftenens foredrag er den propaganda, der i Danmark blev brugt til at trække unge danske mænd i tysk krigstjeneste. Antikommunisme, fædrelandskærlighed, historiens vingesus og ikke mindst skræmmepropaganda er alle eksempler på elementer, der med forskellige aktører ved roret, forsøgte at forsyne det evigt mandskabshungrende Waffen-SS med nye kræfter.

Men hvilke forhold satte i sidste ende dagsordenen for propagandaen i Danmark? Hvem bestemte, hvad den skulle indeholde, og hvilke nationale og internationale udviklinger påvirkede den? Under foredraget vil historiker og museumsinspektør Christian Aagaard, med udgangspunkt i en lang række illustrative eksempler på nazistisk plakat- og annoncepropaganda, bevæge sig igennem de overordnede udviklingsfaser som rekrutteringspropagandaen gennemgik i løbet af Danmarks fem år under tysk besættelse.

Oplægsholder

Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.30-21.30

Oplægsholder: Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Sted: Holstebro Museum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Arabisk litteratur

Arabisk litteratur

Den arabiske litteraturhistorie rækker helt tilbage til 500-tallet og er dermed en gammel og mangfoldig litteraturtradition. Litteratur på arabisk stammer fra en række forskellige lande med udspring i den arabiske halvø. Værkerne byder på masser af poesi, store fortællinger, religion, erotik og politiske kommentarer. Igennem et valg af repræsentative forfattere får publikum et indblik i den rige arabiske litteratur.

Undervejs bliver foredraget krydret med referencer til fortidige og samtidige begivenheder i Europa.

Oplægsholder

Ahmad Joumaa, Bachelorgrad i Politik og Samfundsudvikling og en Kandidat i Filosofi fra University College London (UCL). Til dagligt arbejder jeg ved Tønder bibliotek som kulturformidler og er derudover iværksætter af foredragsvirksomheden Integration360°.

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 10. oktober 2018 kl.19-21

Oplægsholder: Ahmad Joumaa

Sted: Holstebro Bibliotek – Lillesalen

Pris: Gratis for storkunder og studerende. Øvrige deltagere kr. 50,-.

Tilmelding: Ikke nødvendig

Forledt til fronten?

 Beskrivelse

Fra 1940 til 1945 gik tusindvis af danskere i nazismens tjeneste. Nogen valgte at melde sig til krigstjeneste på Østfrontens blodige slagmarker, mens andre meldte sig til de dansk-tyske korps på hjemmefronten eller bakkede politisk op om den nazistiske besættelsesmagt.

Men hvem var det der meldte sig? Hvad drev danske statsborgere til at iføre sig tysk uniform og gå i krig for Adolf Hitlers nazistiske stormagtsdrøm? Hvilke menneskelige skæbner gemmer der sig bag historien om nogle af vor tids mest forhadte skikkelser?

Med udgangspunkt i sin bog Nazismens danske ansigt vil historiker og museumsinspektør Christian Aagaard blandt andet tage fat på en række af de mest fremtrædende danskere i tysk tjeneste og se nærmere på deres liv og karrierer i Det Tredje Rige, og hvad der drev dem i tysk tjeneste. Målet er at forsøge at identificere, hvad ”nazismens danske ansigt” er og ikke mindst komme ind under huden på de danskere, der meldte sig til kamp for nazismen under Anden Verdenskrig.

Oplægsholder

Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Praktiske oplysninger

Dato: Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.30-21.30

Oplægsholder: Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Sted: Holstebro Museum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere: kr. 50,- Studerende, der kan fremvise studiekort: kr. 25,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

PER KIRKEBY – Del 1


Beskrivelse

Museumsinspektør Teresa Østergaard Petersen, som har skrevet og arbejdet sammen med Per Kirkeby siden 2004, fortæller om den selvudnævnte ‘Malermunk’, én af Danmarks allerstørste samtidskunstnere, der døde i maj i år.

Oplægsholder

Teresa Østergaard Petersen, Museumsinspektør, Holstebro Kunstmuseum

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 17. oktober 2018 kl. 19.30

Oplægsholder: Teresa Østergaard Petersen, Museumsinspektør, Holstebro Kunstmuseum

Pris: Gratis for storkunder. Øvrige deltagere kr. 50,-

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Dit indre liv med billioner af bakterier

Beskrivelse

Foredraget livestreames på Holstebro Gymnasium & HF.

Mennesket er en superorganisme der består af ligeså mange bakterie- som menneskeceller. Hør hvordan de sundhedsfremmende bakteriearter former dig som menneske, styrer din modstandskraft og dit stofskifte. Og hvordan du får det bedste frem i dine bakterier.

Mennesket er en superorganisme som rummer ligeså mange bakterieceller som menneskeceller. Hvert menneske har sin egen helt personlige sammensætning af bakterier på og i kroppen. Langt de fleste af vores bakterier findes i tarmen.

Skønsmæssigt har et vokset menneske omkring 50.000.000.000.000 bakterier fordelt på flere hundrede forskellige bakteriearter.
Indtil for få år siden var tarmbakteriernes univers et lukket og mørkt univers for forskerne fordi kun relativt få arter af tarmbakterier er lette at dyrke i laboratoriet, i fx petriskåle, da denne type bakterier ikke tåler atmosfærens ilt og fordi de kun vil vokse i fælleskab med mange andre bakteriearter.
Men på det seneste er der blevet kastet lys ind i tarmens mørke fordi forskere verden over har taget DNA-teknikker og avanceret matematik i brug. Det har givet os ny viden om tarmens mylder af mikrober. Hvem de er? Og hvad laver de inden i os og med os? Det viser sig at de fleste er gavnlige og sundhedsfremmende. De omdanner madrester til energi for os. De producerer K-vitamin og nogle B-vitaminer.

Bakterierne spiller en afgørende rolle for vores modstandskraft mod infektioner. Og de regulerer dannelsen af flere hormoner og signalstoffer. Forsøg på dyr viser at nogle af bakteriernes signalstoffer påvirker hjernen. Også virkningen af forskellige former for medicin er afhængig af hvilke bakterier vi har i vores tarme.

I forelæsningen diskuteres hvorledes ubalancer i tarmbakterier er knyttet sammen med en række kroniske sygdomme. Der vil blive lagt vægt på, hvad vi selv kan gøre for at have tarme i topform med en overvægt af helbredsstabiliserende tarmmikrober.

Under foredraget kan der stilles spørgsmål til forelæseren på sms og twitter.

Oplægsholder

Oluf Borbye Pedersen, professor i genomforskning, Københavns Universitet 

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 19.00-21.00
Oplægsholder: Oluf Borbye Pedersen, professor i genomforskning, Københavns Universitet 
Sted: Livestreames på Holstebro Gymnasium og HF
Sprog: Dansk
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig
Mødetid senest kl. 18.50

Fæstedskatten

Onsdag den 24. oktober 2018. I 2016 blev den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid fundet i Fæsted i Vejen Kommune. I sig selv et virkelig spektakulært fund, hvor genstandene hver især fortæller en spændende historie. Men skattefundet kan også løftes ud af nærområdet og betragtes i et meget større perspektiv. For fundet kan fortælle om magtfordeling, alliancer og urolige tider og måske endda om rigets dannelse. Med udgangspunkt i Fæstedskatten vil arkæolog Lars Grundvad fortælle om disse aspekter.

Læs mere