”Ulven kommer!” – om naturen som en fælles demokratisk udfordring.

 

”Ulven kommer!” – om naturen som en fælles demokratisk udfordring.

Nye arter som ulven og bæveren er ankommet til Vestjylland. Samtidig breder store flokke af krondyr sig i landbrugslandet. Hvordan tackler vi udfordringerne med disse “besværlige dyr” i fællesskab, uden at falde i ’Facebook-retorikkens’ fælde? Samfundsforskeren Hans Peter Hansen fra Aarhus Universitet, mener at deltagelses- og samtaledemokratiet er under pres i en tid, hvor behovet for det aldrig har været større. Med afsæt i blandt andet ulveproblematikken, og ud fra en både samfundsmæssig og filosofisk synsvinkel, vil han i sit foredrag beskrive nødvendigheden af at styrke den demokratiske deltagelse og samtale i naturforvaltningen

Oplægsholder

Hans Peter Hansen, Samfundsforsker PhD

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00-21.00
Oplægsholder: Hans Peter Hansen
Medarrangør: Danmarks Naturfredningsforening
Sted: Foredragssalen på Holstebro Bibliotek, Bibliotekssalen.
Pris: Gratis for storkunder,studerende og medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Øvrige deltagere kr. 50,-.
Tilmelding: Der kan købes billetter på holstebrobibliotek.dk og på biblioteket.

 

Comments are closed